Actie Kerkbalans

kerkbalans2013


Samenwerking tussen kerken

Actie Kerkbalans is de gezamenlijke actie van vijf Nederlandse kerken voor de geldwerving voor de plaatselijke parochies, gemeenten en kerken. In Kerkbalans werken samen: de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, de Protestantse Kerk in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap.


 Vele vrijwilligers
Elk jaar gaan meer dan een half miljoen vrijwilligers in januari op pad om bij hun mede-kerkleden een verzoek om een financiële bijdrage voor de kerk te bezorgen. Later halen ze die weer op in de vorm van een toezegging. 

Grootste financiële inzamelingsactie Nederland
Op deze manier worden elk jaar enkele honderden miljoenen euro’s voor de kerken bijeen gebracht. Kerkbalans is daarmee de grootste financiële inzamelingsactie van Nederland. Deze vorm van geldwerving is voor de deelnemende kerken verreweg de grootste bron van inkomsten. Door de intensieve voorbereiding en nazorg heeft Kerkbalans in de praktijk het karakter van een permanente campagne.