Solidariteitskas

folder-solidariteitskas-2013


Elkaar helpen
De Protestantse Kerk in Nederland telt meer dan 2000 gemeenten, die meestal zelfvoorzienend zijn. Toch is er soms hulp nodig: op geestelijk gebied en/of op financieel gebied. Als een gemeente, na al het mogelijke zelf gedaan te hebben, een noodzakelijke voorziening niet kan realiseren, kan de Solidariteitskas een hulpmiddel ter overbrugging zijn.


Overbrugging
Als gemeente binnen de Protestantse Kerk zijn we verbonden met gemeenten in andere plaatsen. Vanuit de Solidariteitskas helpen we andere gemeenten die tijdelijk een financiële overbrugging nodig hebben. Omdat we solidair willen zijn met onze broeders en zusters in die gemeenten. Want soms lukt het even niet om op eigen kracht voor elkaar te krijgen wat noodzakelijk is om als gemeente vitaal te blijven. Is er dringend behoefte aan een tijdelijke pastor of kerkelijk werker? Is het nodig om als missionaire gemeente actief te zijn in bijvoorbeeld een oude stadswijk of een nieuwbouwwijk? Of is er een bijdrage nodig om de jeugd meer bij de gemeente te betrekken?

Bovenplaatselijk pastoraat
Daarnaast wordt het fonds gebruikt om noodzakelijke activiteiten te verrichten die niet door één gemeente op te brengen zijn. Dit betreft vooral bijzonder pastoraat, zoals voor doven, studenten, koopvaardij en binnenvaart. Het zijn maar een paar voorbeelden van activiteiten die alleen met hulp van elkaar kunnen worden uitgevoerd. Dit jaar vragen we € 14, - euro per lid. Wilt u eerst meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met