Diaconie van de Protestantse Gemeente te Dongen - Rijen

DiakonieDiaconale raad
De kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland omschrijft het diaconaat als volgt: “De kerk is geroepen om in dienst van barmhartigheid en gerechtigheid mensen die lijden door armoede, onrecht, tenachterstelling en ziekte, bij te staan zowel in de voorbede, met materiële steun als bij het zoeken naar recht.” Ook is het de taak van het diaconaat om de kerkelijke gemeente daadwerkelijk bij het diaconale werk te betrekken. Het werk beslaat de volgende beleidsterreinen:

1. Gemeentediaconaat
2. Jeugddiaconaat
3. Ouderendiaconaat
4. Inburgeraars, uitgeprocedeerden, gevangenen
5. Kerk en duurzaamheid

 

Leden diaconie
De volgende personen zijn verantwoordelijk voor het diaconaat.

Elly Roeloffzen: diaken en voorzitter
Wieger van Dijk: diaken en secretaris
Silvester van Baaren: diaken en penningmeester
Dora de Geus: diaken
Eduard Trouwborst: diaken