Kerkenraad

Teus
Algemeen bestuur

De kerkenraad geeft leiding aan het leven van de plaatselijke gemeente. Deze bestaat uit een predikant, ouderlingen en diakenen. De ouderlingen bestaan uit ouderling-kerkrentmeesters en pastoraal-ouderlingen. De taken van de kerkenraad hebben te maken met de zorg voor de kerkdiensten en andere vieringen, het ontwikkelen van het beleid van de gemeente, het onderhouden van contacten met andere geloofsgemeenschappen en het bespreken van zaken die ook elders spelen. De kerkenraad vergadert zes keer per jaar.

 Leden

- Gert Verschoor: voorzitter kerkenraad
- Elly Roeloffzen: voorzitter diaconie
- Joke van Hengel: scriba
- Erica van Baaren: pastoraal ouderling
- Lena Treur: pastoraal ouderling

- Ans Klein Hazebroek: pastoraal ouderling

- Ger Vos: voorzitter Cvk, ouderling-kerkrentmeester

- Romke ter Horst: ouderling-kerkrentmeester

- Theo Verlinde : ouderling- kerkrentmeester
- Wieger van Dijk: diaken en secretaris
- Silvester van Baaren: diaken en penningmeester
- Dora de Geus: diaken

- Ed Trouwborst: diaken


Diverse vacatures: meer informatie bij