Actie Vakantietas

De diaconie van de Protestantse Gemeente Dongen en Rijen organiseert samen met Stichting Leergeld en de werkgroep Arm in Arm voor de tweede keer Actie Vakantietas, een fleurige actie voor kinderen uit kwetsbare gezinnen.

Maar liefst 1 op de 12 kinderen groeit in armoede op. “Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn en in vakantietijd is dat extra schrijnend. Dankzij deze actie kunnen de kinderen in ieder geval lekker naar het zwembad en een boek kopen in de vakantie.” 

In de laatste week voor de zomervakantie worden zo’n 100 kinderen in de leeftijd van 4 tot 16 jaar in Dongen en 50 in Rijen verrast met een tas vol plezier. De tas is gevuld met een kaartje voor het zwembad, inclusief snack en een drankje, een cadeaubon van de Bruna en muntjes voor een ijsje. De gemeente Dongen sluit zich vanwege de Coronacrisis eenmalig aan als extraatje voor kinderen in Dongen die thuisblijven.

De diaconie wil samen met Stichting Leergeld en de werkgroep Arm in Arm van deze actie een jaarlijkse gewoonte maken. Mocht u ideeën hebben of wilt u deze actie financieel ondersteunen dan bent u uiteraard van harte uitgenodigd. Ideeën kunt u sturen naar Een eventuele bijdrage kunt u overmaken naar rekeningnummer NL03 ABNA 0470 6170 55 Diaconie Protestante gemeente Dongen-Rijen of Werkgroep Arm in Arm NL55 RABO0158820754 onder vermelding vakantietas.