Paasgroetenactie

Poster Paasgroetenactie 2017 klein


Doet u mee aan paasgroetenactie?

Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International.

Sterk en Dapper
De paasgroet sluit aan bij het veertigdagenthema: Sterk en Dapper. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met gedetineerden: “Daar kwam naar voren, dat je je soms ook kwetsbaar op moet durven stellen. Dat valt niet altijd mee en daarover is een kunstwerk gemaakt, dat tegelijkertijd iets robuusts en iets kwetsbaars heeft. Een gedetineerde maakte het met de hand, en een tweede zorgde voor de achtergrond. Op 2 april kunt u deze kaarten meenemen uit de kerk. De kaarten mag u tot 6 april versturen.Bemoedigend

Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies, wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn, dat het feit, dat er om hen gedacht wordt, gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de 

Werk van lange adem
Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak werk van lange adem, en het is moeilijk werk, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken. 

Tips voor de afzender
Op de kaarten nooit een adres of woonplaats schrijven, maar wel altijd uw naam! Kaarten met adres en/of woonplaats en kaarten zonder naam worden niet doorgegeven.

Op de kaarten voor een ‘verre gevangene’ – dat zijn de Enkele Nederlandstalige kaarten, die naar Kerk in Actie gestuurd worden – wordt vaak in het Engels geschreven. Dat is niet nodig, de kaarten gaan naar Nederlanders in buitenlandse gevangenissen.

De dubbele kaart gaat naar gedetineerden in Nederland. U kunt uw groet en uw naam schrijven achterop de bovenste kaart. Op de onderste kaart, een bloemenkaart, schrijft u niets, deze kaart kan de gedetineerde zelf versturen. Daarmee kan hij zijn contact met de buitenwereld in stand houden. Dat dat voor hem mogelijk wordt gemaakt, doet extra goed, aldus vele justitiepredikanten. Plakt u wel een postzegel op deze kaart. Op www.kerkinactie.nl kunt u meer informatie vinden.