Kennismaking met burgemeester Starmans

Marina Starmans en TeusVanmorgen bezocht burgemeester Marina Starmans onze gemeente. Zij sprak met de voorzitter van de kerkenraad, Teus Groeneveld, en met ds. Henrieke ten Thije over de rol van de kerk in de Dongene gemeenschap, over de mogelijkheden van diaconale hulp en pastorale aandacht waar nodig. En over het prachtige kerkgebouw naast De Ontmoeting, waar mensen elkaar open en enthousiast ontmoeten. Ons motto: "Het dak eraf" (dit naar aanleiding van de hagepreek op Pinksteren) en "De deur open voor iedereen!" Iedereen is immers welkom bij de diensten in de kerk op zondag en bij de diverse bijeenkomsten in De Ontmoeting.

Ontmoetingen in Gilze en Rijen
Vorige maand had ds. Henrieke ten Thije een afspraak met burgemeester Jan Boelhouwer van Gilze en Rijen en met haar katholieke collega's, pastor Van Sambeek en diaken Smies. Hier ging het ook over de rol van de kerk bij rampen of sociale calamiteiten in de gemeente, als hulpeloosheid, wanhoop en rouw grote vormen aannemen en een groot aantal mensen zich overvallen voelt door iets waar we ons nu nog geen voorstelling van kunnen maken. Als kerk hebben we een luisterend oor te bieden, aandacht, een kerkgebouw, vormen en rituelen als antwoord op onuitsprekelijk, verdrietige gebeurtenissen en vele vrijwilligers die hand- en spandiensten verrichten.