Heidag kerkenraad in De Ontmoeting

Inspirerende en afwisselende kerkenraadsdag

kerkenraadsdag

Op 28 februari kwam de kerkenraad bijeen in De Ontmoeting voor de jaarlijkse kerkenraadsdag. Doel hiervaan is ontmoeting, teambuilding, toerusting en bespreking van het beleid voor het komende jaar. Hoe kunnen we ook dan handen en voeten geven aan de open en gastvrije geloofsgemeenschap, die geïnspireerd is door het leven van Jezus, bijbelse verhalen, de heilige Geest en elkaar. Na de heerlijke lunch konden we tijdens een verrassende wandeling genieten van het prachtige weer en mooie omgeving. Aan het eind van de dag studeerden we het lied 'Vriendelijk licht' in van Martinus Nijhoff, zodat we dit voor de dienst op 1 maart de gemeente konden toezingen.
kerkenraadsdag2kerkenraad 1kerkenraadsdag 3