Wereldgebedsdag 2015

  • Afdrukken

WgdLogo Wereldgebedsdag 2015:

Samengesteld vanuit de Bahama's

Thema: Begrijp je mijn Liefde?

Achtergrond

Wereldgebedsdag heeft een lange traditie: in 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een wereldwijde dag van gebed waaraan door 183 landen wordt deelgenomen. Al sinds 1929 wordt ook in Nederland deze internationale dag gevierd en in 2014 bestond het Nederlands Comit├ę Wereldgebedsdag 85 jaar!

Het jaarlijks vieren van Wereldgebedsdag op de eerste vrijdag in maart geeft uiting aan een gevoel van verbondenheid en maakt ons dankbaar dat wij een onderdeel mogen zijn van die prachtige wereldorganisatie: 'Samen bidden, samen vieren en samen delen!'

Gedurende 24 uur vinden ergens in de wereld bijeenkomsten plaats, waar dezelfde noden voor God gebracht worden, dezelfde gebeden worden gebeden en dezelfde schriftgedeelten worden gelezen. Dat maakt deze vrijdag tot een speciale dag.

Als de zon in het verre oosten opgaat over de eilanden in de Stille Oceaan, dan worden daar de eerste diensten gehouden, terwijl wij hier nog de vorige datum schrijven. Op deze dag is de hele christelijke wereld solidair.

In Nederland zijn in meer dan 500 plaatsen werkgroepen actief die bijeenkomsten en vieringen organiseren en die publiciteit geven aan het werk van Wereldgebedsdag.

Traditie en vernieuwing zorgen voor eigentijdse inspiratie

Ook dit jaar organiseert de oecumenische werkgroep uit de geloofsgemeenschappen van PKN en de parochies in de regio Dongen en Rijen weer een viering met ontmoetingsgelegenheid. Vorig jaar zijn wij gestart met een nieuwe manier van eigentijds vieren op de vrijdagavond. We willen daarmee aansluiten bij de oude traditie van Wereldgebedsdag, terwijl we ook vernieuwend en inspirerend willen zijn voor mensen van vandaag. Dit is door een grote groep deelnemers heel goed bevallen en daarom gaan we hier mee door. Dit keer is het koor Contrast uit Rijen uitgenodigd om de zang te verzorgen. Dit koor zal met zijn frisse en jonge uitstraling een bijzonder effect geven aan de viering. Sfeervolle meerstemmige liederen zullen afgewisseld worden met samenzang. Hierdoor zal de viering prima aansluiten bij zowel jong als oud.

De Bahama's

WgbBahamas De viering wordt elk jaar samengesteld door vrouwen uit een ander organiserend land. Dit jaar is dat de Bahama's. Op het vieringboekje hebben zij een schilderij afgebeeld wat u hiernaast ziet weergegeven. De uitleg hiervan luidt als volgt: "Het schilderij dat door Chantal E.Y. Bethel is gemaakt, heeft als titel 'Blessed' (gezegend) en laat zien dat de eilanden van de Bahama's zich gezegend voelen door God. De eilanden worden in dit schilderij verbeeld door de nationale vogel: de flamingo.

De flamingo buigt zich in volledige overgave naar de voeten van Jezus want daar is vergeving, vrede en liefde te vinden!

Het schilderij laat ook de zon, de zee en de blauwe luchten zien: zegeningen die wij willen delen met de hele wereld aan de andere kant van de oceaan."

De viering

Dat de Bahama's zich gezegend voelen door God komt ook in de viering duidelijk terug.

Het thema wat zij gekozen hebben is: Begrijp je mijn Liefde?

Centraal staat de Schriftlezing uit Johannes 13, 1-17; de voetwassing. Een teken dat we kennen uit de Witte Donderdagviering. Een teken dat Jezus ons gegeven heeft om Zijn Liefde en dienstbaarheid te laten ervaren door de apostelen en door ons. Begrijpen wij dat teken? Doen we hier iets mee? Zijn wij in staat om dit na te volgen zoals Hij ons gevraagd heeft? In woord en teken zullen we hierbij stilstaan.

'Voetstappen' zullen u binnenleiden in de ruimte en in het boekje zal een voetafdruk te vinden zijn die een plaats krijgt in de viering. Tekenen van Liefde in al zijn facetten zal ook doorklinken in de muziek.

Project

Om onze gebeden ook praktisch ten uitvoer te brengen, worden er elk jaar projecten gekozen in het organiserende land om financieel te ondersteunen. Uit de voorgestelde projecten in de Bahama's hebben wij gekozen om dit jaar de collecte te houden voor het project Bahama Crisis Centrum

Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Ontmoeting met koffie en thee

De viering wordt afgesloten met een kop koffie/thee waarbij u elkaar informeel kunt ontmoeten. Door velen wordt deze gezellige mogelijkheid voor mooie gesprekken met gelijkgestemden erg gewaardeerd.

Wees welkom!

Christenen van alle gezindten en alle overige geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om mee te komen vieren en deel te nemen aan onze ontmoeting.

Bent u nog nooit bij een viering van ons geweest? Geen probleem. Dit is een goede gelegenheid om eens kennis te maken met een aansprekende manier van christelijk samenkomen. Ook kinderen en jongeren zijn hierbij van harte welkom.

Waar en wanneer

vrijdag 6 maart 2015 om 19.00 uur

in de Maria Magdalenakerk, Hoofdstraat 58 in Rijen.

Namens de oecumenische werkgroep uit de RK en PKN gemeenschappen in Dongen en Rijen.

Voor meer informatie over Wereldgebedsdag zie www.wereldgebedsdag.nl

`