Disclaimer

disclaimer
Geen rechten ontlenen

De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door het webteam van de protestantse gemeente Dongen-Rijen. Ze besteedt de uiterste zorg aan het zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbieden van de informatie op deze site. Toch is het mogelijk dat er informatie is opgenomen die niet correct, incompleet of verouderd is. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


 


Derden

Het is mogelijk dat via de internetsite toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Het webteam kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.

Auteursrecht
Het auteursrecht voor de informatie die deze website verstrekt, ligt bij het webteam. Dit geldt ook voor beeldmerken en fotomateriaal. Gebruik of verveelvoudiging van dit beeld voor andere doeleinden wordt niet op prijsgesteld.

Vragen? 
Voor vragen over de website kunt u contact opnemen met de