Privacy-reglement

privacy
Privacy beschermen
Via de website www.protkerkdongen-rijen.nl wordt allerlei informatie over de activiteiten van de kerkelijke gemeente verstrekt. Daarbij willen we zo weinig mogelijk namen gebruiken om de privacy te beschermen van de betreffende personen. Daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens en foto's op de website. Er worden alleen zonder toestemming namen van leden van de kerkenraad gebruikt. Andere personen wordt toestemming gevraagd.


Foto’s 
Foto's van een activiteit die heeft plaats gevonden in, rondom of vanuit de Oude Kerk en De Ontmoeting vallen in principe onder vrije nieuwsgaring en komen (zonder toestemming van gefotografeerde betrokkenen vooraf) in aanmerking voor plaatsing. Alle foto's worden vooraf gescreend. Bij publicatie van portretfoto's geldt een bepaalde terughoudendheid, zo wordt er bijvoorbeeld gelet op de compositie van de foto en hoe individuele personen er op staan. Dit laatste is een subjectief oordeel en daarom kunt u altijd bezwaar maken tegen plaatsing.

Bezwaar
Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto, dan kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een e-mail te sturen naar . De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd van de site.

Verzamelen persoonsgegevens 
Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.

Gebruik van uw persoonsgegevens 
Wanneer u gebruik maakt van een formulier op de website dan zullen de gegevens alleen gebruikt worden voor het doel van dat formulier. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgespeeld of gebruikt worden voor commerciële doeleinden.