Media

  • Afdrukken

Verschillende media
De protestantse gemeente gebruikt verschillende schriftelijke en digitale media om haar kerkdiensten en activiteiten bekend te maken, maar ook om u uit te nodigen hierbij aanwezig te zijn.

*Maandelijks verschijnt Samenspraak met informatie voor de komende maand.Kopij kunt u mailen naar . De deadline is iedere laatste woensdag van de maand.

*Verder is er een wekelijkse gemeentebrief die uitgereikt wordt voor de kerkdienst. U kunt mededelingen doorgeven aan . De deadline is steeds tot woensdag 19.00 uur.

*Persberichten in de weekbladen om de kerkdiensten en andere activiteiten aan te kondigen.

*Deze website.

*Een facebookpagina; deze is besloten. Alleen als u lid bent van de gemeente kunt u lid worden. Hiervoor stuurt u een mailtje naar .