Rond de dienst

  • Afdrukken

pinksterdienst 2
Om tien uur
Iedere zondagochtend is er een kerkdienst, om 10.00 uur in de Oude Kerk. Ds. Henrieke ten Thije is onze predikante. Bij binnenkomst krijgt u de gemeentebrief, waarin u leest wat er op het programma staat en welke mensen een rol vervullen. Voor gasten is er een liedboek. Bij bijzondere diensten is er een aparte liturgie met het programma. 

 kindernevendienstpr
Kindernevendienst op afroep

Het aantal kinderen loopt terug. Daarom is er kindernevendienst op afroep. In de advents- en veertigdagentijd wordt er met een project gewerkt.
Meer informatie is verkrijgbaar bij .