Rouwdiensten

  • Afdrukken

rouw
Nabij
In dagen van ziekte en rouw willen wij u graag nabij zijn. Een pastoraal ouderling en de predikant kunnen u terzijde staan in goede en in moeilijke dagen. Ook kan de predikant een uitvaartdienst verzorgen, in de Oude Kerk of elders. Samen kunt u de dienst vormgeven, zoals past bij de overledene. Neemt u contact op met  of .