Schoolvieringen

schooldienst

Volop interactie 
Eens per jaar zit de halve Anspachschool in de kerk, inclusief de ouders en grootouders van veel kinderen. Dan heeft een voorbereidingsgroep van de school, samen met de predikant en de jeugdouderling een dienst voorbereid, die nog lang blijft hangen. Vol interactie, muziek, gelach en afwisselende bijdragen.