Voorzitter diaconie

 • Afdrukken

Gezocht: Voorzitter diaconie/diaken

Een diaken doet veel meer dan alleen maar rondgaan met de collectezak in de zondagse kerkdienst. Meestal zijn het doeners en helpers, maar ook ben je bestuurder omdat je deel uitmaakt van zowel de diaconie, het moderamen (dagelijks bestuur) als kerkenraad (algemeen bestuur).

De diaconie richt zich vooral op de zorg voor de gemeente en omgeving in de breedste zin van het woord. Zo worden er namens de diaconie verschillende acties ondernomen om geld of middelen in te zamelen voor goede doelen en/of hulpbehoevenden. Ook zijn er specifieke projecten. Voor het diaconale werk wordt samengewerkt met de predikant, ouderlingen, pastorale contactpersonen en andere vrijwilligers.

In de diaconie zijn veel verschillende capaciteiten nodig. We vinden het belangrijk om ieders  kwaliteiten goed uit de verf te laten komen, zodat je iets kan doen wat bij je past.  Voor een voorzitter is het belangrijk dat je gestructureerd en motiverend bent.

Specifieke taken als voorzitter

 • Voorzitten van 6 diaconievergaderingen
 • Deelnemen aan vergaderingen moderamen (6 keer), kerkenraad (6 keer) en kerkenraadsdag 1 keer per jaar
 • Fungeren als eerste aanspreekpunt diaconie
 • Onderhouden meerjarenbeleidsplan
 • Uitvoeren van acties die voortkomen uit de vergadering
 • Onderling contact onderhouden via groepsapp

Algemene taken als diaken

 • Inzamelen en tellen van de gaven bij toerbeurt
 • Collectedoel toelichten in dienst/liturgie bij toerbeurt
 • Verzorgen van avondmaal bij toerbeurt (in tweetallen)
 • Input vragen uit gemeente en samen jaarlijks collectedoelen bepalen, zodat rooster gemaakt kan worden
 • Mede beleid bepalen
 • Aandacht voor de medemens, veraf en dichtbij
 • Ambtsdrager zijn in de eredienst en in de kerkenraad
 • Initiëren van activiteiten als Oogstzondag, Ouderenkerstfeest, Goodwillfonds, Dag van de Mensenrechten, Schoenenactie PSC Antwerpen; bij al deze activiteiten kun je beroep doen op vrijwilligers.

Meer informatie

Mogelijk gaat vergaderfrequentie wijzigen na de gemeenteavond. 

Een vergadering duurt ongeveer 2 uur. Dienst heb je eens per 3 á 4 weken. Voor de diensten moet je 2 uur rekenen, inclusief ruim van tevoren aanwezig zijn en het tellen van de opbrengst. Voor de rest is het afhankelijk van de activiteiten die voortvloeien uit de vergaderingen.

Je kunt op 21 november een vergadering bijwonen van de diaconie (De Ontmoeting om 20.00 uur). Als zowel jij als wij daarna positief zijn, word je voorgedragen. De bevestiging is dan waarschijnlijk in januari, waarna je voor vier jaar het ambt vervult. Als die vier jaar je weerhouden, dan is het ook mogelijk om bijvoorbeeld eerst een of twee jaar het werk te doen.

De functie staat al enkele maanden open en wordt nu op ad interim basis ingevuld door de penningmeester. Mail naar als je meer wilt weten of een afspraak wilt maken.