• Afdrukken

Gezocht: secretaris diaconie/diaken

Een diaken doet veel meer dan alleen maar rondgaan met de collectezak in de zondagse kerkdienst. Meestal zijn het doeners en helpers, maar ook ben je bestuurder omdat je deel uitmaakt van zowel de diaconie als de kerkenraad (algemeen bestuur).

De diaconie richt zich vooral op de zorg voor de gemeente en omgeving in de breedste zin van het woord. Zo worden er namens de diaconie bijv. verschillende acties ondernomen om geld of middelen in te zamelen voor goede doelen en/of hulpbehoevenden. Ook zijn er specifieke projecten. Voor het diaconale werk wordt samengewerkt met de predikant, ouderlingen, pastorale contactpersonen en vrijwilligers.

In de diaconie zijn veel verschillende capaciteiten nodig. We vinden het belangrijk om ieders kwaliteiten goed uit de verf te laten komen, zodat je iets kan doen wat bij je past. Voor de secretaris is het handig als je schrijven leuk vindt, graag administratief bezig bent en organiseren je een beetje ligt. Het gaat om de volgende werkzaamheden:

Specifiek als secretaris

 • Maken van de agenda, in archiefmodule plaatsen voor de vergadering
 • Actief deelnemen aan de diaconievergadering
 • Schrijven van de notulen, in archiefmodule plaatsen en mailen naar kerkenraadsleden
 • Uitvoeren van acties die voortkomen uit de vergadering
 • Onderhouden van contacten via de mail/telefoon met de PKN, het Boekencentrum, Jongbloed , Goodwillfonds en andere instanties die op het pad van de diaconie komen
 • Archiveren van alle post, agenda’s, notulen en wat verder van belang is in archiefmodule
 • Bijhouden e-mails die via binnenkomen
 • Onderling contact onderhouden via groepsapp
 • Eventueel schrijven van artikelen in Samenspraak (maandelijks) over de diaconie en kerkenraad en vormgeven via blad.nl

 

Algemeen als diaken

 • Collectedoel toelichten in dienst/liturgie bij toerbeurt
 • Inzamelen en tellen van de gaven bij toerbeurt
 • Verzorgen van avondmaal bij toerbeurt
 • Input vragen uit gemeente en samen jaarlijks collectedoelen bepalen, zodat rooster gemaakt kan worden
 • Mede meerjarenbeleid bepalen
 • Aandacht voor de medemens, veraf en dichtbij
 • Ambtsdrager zijn in de eredienst en in de kerkenraad
 • 6 keer per jaar een diaconievergadering en 6 keer een kerkenraadsvergadering + een kerkenraadsdag met hele kerkenraad
 • Initiëren van activiteiten als Oogstzondag, Ouderenkerstfeest, Goodwillfonds, Dag van de Mensenrechten, Schoenenactie PSC Antwerpen; bij al deze activiteiten kun je beroep doen op vrijwilligers.


Meer informatie
Mogelijk gaat vergaderfrequentie wijzigen. 

Het aantal uur dat je bezig bent, verschilt van week tot week. Voor en na een diaconievergadering ben je zo’n acht uur bezig. Dienst heb je eens per 3 á 4 weken. Voor de diensten moet je 2 uur rekenen, inclusief ruim van tevoren aanwezig zijn en het tellen van de opbrengst. Voor de rest is het afhankelijk van de activiteiten die voortvloeien uit de vergaderingen.

Je kunt op 21 november een vergadering bijwonen van de diaconie (De Ontmoeting om 20.00 uur). Als zowel jij als wij daarna positief zijn, word je voorgedragen. De bevestiging is dan waarschijnlijk in januari, waarna je voor vier jaar het ambt vervult. Als die vier jaar je weerhouden, dan is het ook mogelijk om bijvoorbeeld eerst een of twee jaar het werk te doen.

De functie staat open vanaf 1 januari 2019. Mail naar als je meer wilt weten of een afspraak wilt maken.