Oude kerk

kerk zijkant
 
Oude Kerk
De geschiedenis van het ontstaan van de oude Laurentiuskerk gaat terug tot het midden van de veertiende eeuw, blijkt uit het onderzoek dat streekarchivaris A.M.C. Zom gedaan heeft. Vermoedelijk is het eerste stenen, gotische kerkje tussen 1329 en 1343 gebouwd, slechts 6 bij 14 meter groot en met een rieten dak. Als u benieuwd bent naar de hele historie van het gebouw dat in 1648 in gebruik is genomen door de Hervormde gemeente van Dongen, nu de Protestantse Gemeente Dongen en Rijen, dan nodigen we u van harte uit verder te lezen. 


 
 
 
 

Gebedsborden

gebedsborden


Gerestaureerde gebedsborden

In de kerk hangen twee prachtig gerestaureerde gebedsborden uit 1687. Op het ene bord staat de tekst van het Simbolicum Apostolorum, de Apostolische Geloofsbelijdenis oftewel de twaalf artikelen van het christelijk geloof en op het andere bord de tekst van het Onze Vader. Uit de jaarrekening blijkt echter dat er nog twee zulke borden waren, waarvan één de tekst van de Tien Geboden weergaf. Ook waren er nog drie psalmbordjes.

Lees meer: Gebedsborden

Preekstoel

preekstoel2

Preekstoel

De eikenhouten preekstoel in de kerk is opgebouwd op 10, 11 en 12 maart 1646, door drie schrijnwerkers. Kerkmeester Peeter Dijrck Anthonisse zorgde voor hun kost en drank bij hem thuis. Adriaen Damisse was de ontwerper van de preekstoel. Hij was meester-schrijnwerker in Breda. De preekstoel werd nog besteld door de rooms-katholieken die een omvangrijke restauratie van de kerk wilden voltooien, maar kwam uiteindelijk in de Hervormde kerk terecht. In het boek van J. Kalf, De monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Noord-Brabant, staat dat het om een eenvoudige eiken preekstoel met enkele versieringen in ebbenhout hout gaat uit het midden van de zeventiende eeuw.

Lees meer: Preekstoel

Predikanten

bord predikanten

 

 

 

 

Predikanten

In de loop der eeuwen en jaren hebben hier heel wat 
predikanten gestaan. Dit is op een bord in de kerk overzichtelijk weergegeven: wie waren het en wanneer waren ze hier in dienst.

 

Lees meer: Predikanten