Begraafplaats

  • Afdrukken

kerkdeur groen
Begraafplaats en tuin

Naast de Oude Kerk ligt een mooie tuin met eeuwenoude bomen en brede, verharde paden en enkele bankjes om even op te zitten. Ook is er een begraafplaats die in beheer is bij de protestantse gemeente. Vrijwilligers onderhouden de begraafplaats. Iedere woensdagochtend zijn ze bezig. In het reglement leest u wat de regels hier zijn.

 begraafplaats 1begraafplaats 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als u meer informatie wilt hierover kunt u mailen met .

 

 

Kerkhofmuur
In 2007 is de kerkhofmuur gestabiliseerd. Hiervoor moest een damwand aangebracht worden. Om dit mogelijk te maken moest de muurkant aan de begraafplaats worden vrijgemaakt, wat betekende dat vervallen graven geruimd moesten worden, grafstenen verplaatst en tijdelijk herbegraven.

Vele vrijwilligers
Zo’n honderd vrijwilligers zorgden er met een Bazaroma voor dat er € 9.000,- op tafel kwam voor de consolidatie/restauratie van de kerkhofmuur. Ze leerden slopen, stenen bikken, opperen en opruimen. Overal haalden ze oude bouwmaterialen op om ze in de muur te verwerken. Een groep van 25 personen heeft tijdens de restauratie 1200 vrijwilligersuren gemaakt, niet alleen gemeenteleden, maar ook enkele overburen uit de voormalige schoenfabriek Smits kwamen helpen. Om de muur te completeren werden er 750 speciaal gemaakte topstenen aangebracht. Zo is dit Dongense culturele erfgoed behouden.

Pad
In de loop van het traject bleek er financiële ruimte om het pad op de begraafplaats te verharden. Het grind is verwijderd, de grond is afgegraven, worteldoek en kunststofmatten gelegd en grind opnieuw aangebracht. Het pad is nu begaanbaar voor rollators en rolstoelers, steenhouwers en graafmachines.
Het karwei is in minder dan een jaar geklaard en het budget van € 9.000,- is niet overschreden. In 2012 zijn de paden verbreed.