Gast aan Tafel

bbq7

Samen aan Tafel

Niets leukers dan samen eten, een glaasje wijn drinken of frisdrank. Daarom organiseert de diaconie voor alleenstaanden Gast aan Tafel. Iedere tweede woensdag van de maand gaat De Ontmoeting open om 17.00 uur. Om 17.45 uur volgt de maaltijd met soep vooraf, een hoofdgerecht en een toetje. Dit alles voor de prijs van 5 euro. Wie daarna nog zin heeft in koffie mag daarvoor iets extra’s in de koffiepot deponeren.Teamwork

Iedere keer is een team van drie mensen verantwoordelijk voor het goed reilen en zeilen met in totaal vijf teams. Er kunnen zo'n dertig gasten komen. Wilt u ook gast zijn? Mail dan naar .  Ook als u ervoor voelt om mee te helpen met koken, kunt u mailen.

Ouderen

IMG 0639

Van alles te doen
Voor ouderen is er veel te doen in de gemeente: een ouderensoos, ouderenkerstfeest, diensten bij de Volckaert, Goodwillfonds, de brei-inloopochtend, Pandora, EVA, Inloophuis en Gast aan Tafel.

Ouderen

ouderensoos 1
Ouderensoos

De ouderensoos komt eens per maand bij elkaar voor steeds wisselende activiteiten. Zo werd er gesjoeld (in wedstrijdvorm), was er een dia-avond en is er Sinterklaas gevierd.  

We komen iedere eerste donderdagmiddag van de maand bij elkaar. Meer informatie bij soos@protkerkdongen-rijen

Ouderenkerstfeest

ouderenkerstfeest 2015
Kerst met ouderen

In december wordt er ieder jaar een ouderenkerstfeest georganiseerd. Hierin is alle ruimte voor ontmoeting, zingen, lekker eten en een kerstmeditatie. De diaconie verzorgt deze activiteit, samen met de predikant. Voor meer informatie mailt u naar .

Goodwill

kerst

Goodwillfonds

Ieder jaar organiseert het Goodwillfonds van vliegbasis Gilze Rijen, in samenwerking met De Zonnebloem en de diaconieën van kerkelijke gemeenten rondom de vliegbasis, een actie waarbij ouderen die in deze omgeving wonen een kerstattentie krijgen in de vorm van een kerststukje. Vanuit cultureel centrum De Boodschap in Rijen vinden dan alle kerststukjes hun weg via talrijke vrijwilligers die dan kunnen worden ingeschakeld. Voor meer informatie mailt u .

Fruit bezorgen

oogstzondag 2
Fruit bezorgen
 
In oktober is het Oogstzondag en het is een goede gewoonte om dan kokers met fruit naar de ouderen en zieken van onze gemeente te brengen. Zo krijgen ze iets gezonds en is er even tijd voor contact. Dit is een activiteit van de diaconie: .

Brei-inloopochtend

breisel


Gezellig breien voor goed doel

Iedere eerste dinsdag van de maand is er een inloopochtend tussen 9.00 en 12.00 uur. Hier is dan alle gelegenheid om te breien voor het goede doel: kleding voor Roemenië. Dus houdt u van breien en vindt u het leuk om lekker te kletsen tussendoor, dan is dit de ideale ochtend voor u. 

Pandora

vrouwenteken

 

Veel variatie in activiteiten Pandora
Dit is de vrouwengroep van onze gemeente die in principe open staat voor alle leeftijden. Eens in de maand wordt er een activiteit gepland en deze zijn enorm gevarieerd. Van sportief tot museumbezoek, van creatief tot culinair. Soms gaat de groep op stap, soms wordt er iemand uitgenodigd. Voor ieder zit er wel wat bij. De activiteiten kunnen ’s middags of ’s avonds zijn. Bovendien is er alle ruimte om activiteiten voor te stellen; eens per jaar wordt hier een lijst van gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met .

 

EVA

EVA 1Interessante bijeenkomsten van EVA
EVA is de Oecumenische Beweging Vrouw en Geloof die al 25 jaar bestaat. Zij organiseert regelmatig interessante bijeenkomsten over vrouwen en geloof. Zo was er in mei een viering over Durf jij je voet op het water te zetten? Deze ging over vertrouwen. De apostel Paulus had een schoonmoeder, lezen we in het evangelie. Dus had hij ook een vrouw. In een oecumenische viering werd dit tot leven gebracht. Verder was er een bijeenkomst met Lieve Troch, onder andere docente cultuur en religiewetenschappen aan de universiteit te Nijmegen. Zij sprak over volksreligie: migratie van religie, migratie van het heilige en de rol van vrouwen daarin. Ook een bijeenkomst bijwonen? De avonden zijn op dinsdag. Het secretariaat is aan de Dreefseweg 68, 5172 EA Kaatsheuvel. Het e-mailadres is  en het telefoonnummer is 0416-280712.

Inloophuis

koffieochtend


Welkom

Iedere woensdagochtend bent u welkom in De Ontmoeting voor een praatje, een kop koffie of juist om u af te zonderen in de stilte boven. Iedere week staat een duo gastheren/-vrouwen klaar.

Gast aan Tafel

Gast aan Tafel
Niets leukers dan samen eten, een glaasje wijn drinken of frisdrank. Daarom organiseert de diaconie voor alleenstaanden Gast aan Tafel. Iedere tweede woensdag van de maand gaat De Ontmoeting open om 17.00 uur. Om 17.45 uur volgt de maaltijd met soep vooraf, een hoofdgerecht en een toetje. Dit alles voor de prijs van 5 euro. Wie daarna nog zin heeft in koffie mag daarvoor iets extra’s in de koffiepot deponeren.

Teamwork
Iedere keer is een team van drie mensen verantwoordelijk voor het goed reilen en zeilen met in totaal vijf teams. Er is plaats voor maximaal dertig mensen. Wilt u ook gast zijn? Mail dan naar . Ook als u ervoor voelt om mee te helpen met koken, kunt u mailen.
bbq4bbq6bbq2

De Volckaert

oecumenische viering
Kerkdienst en zangochtend de Volckaert

Op iedere derde dinsdag van de maand wordt er in de Volckaert een kerkdienst gehouden (behalve in juli en augustus) in De Geborgenheid, waar onze gemeente bij betrokken is. Dat geldt ook voor de organisatie van de zangochtend, die eveneens een keer per maand bezocht kan worden. Eens per jaar is er een oecumenische viering (zie foto). Vooraf is er koffie of thee op het terras van het hoofdgebouw. Vele vrijwilligers zorgen ervoor dat dit in goede banen wordt geleid. Als u meer informatie wilt, mailt u

Leerhuis Geloof en Poëzie

kikhuuboosterhuis


Gedichten Huub Oosterhuis en uw eigen favorieten

U bent van harte welkom op 8 februari om 19.30 uur bij het leerhuis over geloof en poëzie. In dit leerhuis staan dichters en hun gedichten centraal. Deelnemers nemen zelf favoriete gedichten mee die we bespreken en analyseren. We lezen poëzie van Huub Oosterhuis en horen een toelichting op de keuze die de dichter maakte. Aan de deelnemers wordt gevraagd om hun favoriete Oosterhuis-gedicht of -lied mee te nemen. U kunt zich opgeven bij predikant@protkerkdongen-nl

Gebedskring

gebedskring 1
Doet u / doe jij mee met gebedskring?

Graag nodigen we u/jou uit voor onze gebedskring. Elke tweede dinsdag in de maand komen we bij elkaar om te bidden voor de nood in de wereld, onze gemeente en elkaar. We doen dit van 10.30 - 11.00 uur.

Als er iets is wat op uw hart ligt hoeft u niet actief mee te doen. U kunt uw gebedsverzoek indienen door hier het contactformulier  in te vullen. Uw verzoek wordt vertrouwelijk behandeld.

Ineke Pronk, Joos Kamman en ds. Henrieke ten Thije

 

Allen

tafel 1

Voor iedereen

Er zijn ook diverse activiteiten die voor iedereen leuk zijn. Een mooie eenmalige activiteit was de Fancy Fair die in september is georganiseerd om geld in te zamelen, maar ook om te zorgen voor meer binding tussen de mensen in de gemeente. Maar ook de jaarlijkse schoonmaakdag is er een voorbeeld van. 


Grote schoonmaakdag

Doet u ook mee? 
cleaning


Ieder jaar is het nodig dat er een grote schoonmaakdag is in en bij De Ontmoeting en de kerk. De vloeren moeten een goede beurt hebben, de goten moeten worden leeggehaald, de ramen gelapt enz. De datum is nu nog niet bekend. Helpt u weer mee om er weer een succes van te maken?