EVA

EVA 1Interessante bijeenkomsten van EVA
EVA is de Oecumenische Beweging Vrouw en Geloof die al 25 jaar bestaat. Zij organiseert regelmatig interessante bijeenkomsten over vrouwen en geloof. Zo was er in mei een viering over Durf jij je voet op het water te zetten? Deze ging over vertrouwen. De apostel Paulus had een schoonmoeder, lezen we in het evangelie. Dus had hij ook een vrouw. In een oecumenische viering werd dit tot leven gebracht. Verder was er een bijeenkomst met Lieve Troch, onder andere docente cultuur en religiewetenschappen aan de universiteit te Nijmegen. Zij sprak over volksreligie: migratie van religie, migratie van het heilige en de rol van vrouwen daarin. Ook een bijeenkomst bijwonen? De avonden zijn op dinsdag. Het secretariaat is aan de Dreefseweg 68, 5172 EA Kaatsheuvel. Het e-mailadres is  en het telefoonnummer is 0416-280712.