Ouderenkerstfeest

ouderenkerstfeest 2015
Kerst met ouderen

In december wordt er ieder jaar een ouderenkerstfeest georganiseerd. Hierin is alle ruimte voor ontmoeting, zingen, lekker eten en een kerstmeditatie. De diaconie verzorgt deze activiteit, samen met de predikant. Voor meer informatie mailt u naar .